Σε ένα ονσέν στο Χακόνε

Στο ονσέν (θερμά λουτρά) ενός παραδοσιακού πανδοχείου (ριόκαν) στο Χακόνε.