Στο ναό Φουσίμι Ινάρι

Γνωστός για τα χιλιάδες τορίι (οι παραδοσιακές πύλες που συναντάμε στις εισόδους των σιντοϊστικών ιερών), ο Φουσίμι Ινάρι Tάισα βρίσκεται στο ιερό βουνό Ινάρι-σαν (ύψ. 233 μέτρα) στο Φουσίμι του Κιότο και είναι ο κεντρικός ναός -ανάμεσα σε περίπου 40.000 ναούς στην Ιαπωνία που είναι αφιερωμένοι στη θεότητα του ρυζιού, Ινάρι. Πιστεύεται ότι χτίστηκε το 711. Η θεότητα είναι επίσης προστάτης του εμπορίου και των επιχειρήσεων και μάλιστα καθένα από τα τορίι είναι δωρεά εταιρειών.

Φωτογραφίες: Γιάννης Διαμαντάκος